Szervezetfejlesztés

A Príma-Soft Kft. szervezetfejlesztési stratégiája az erőforrások allokációjával

Pályázati azonosító: TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0042

Kedvezményezett: Príma-Soft Kft.

Időszak: 2010.04.20 – 2011.08.31

A projekt fontos szerepet tölt be cégünk közép – és hosszú távú fennmaradásának biztosításában, versenyképességének javításában, illetve a rehabilitációs foglalkoztatás új modelljének kialakításában. A gazdálkodásra, valamint a szervezeti struktúrára és humán-erőforrásra vonatkozó helyzetfeltárás lehetővé tette, hogy részben a cégen belül, részben pedig külső szakemberek segítségével egy olyan szervezetfejlesztésre kerülhetett sor, melynek segítségével kialakíthattuk a Príma-Soft Kft. korszerű működési struktúráját, javíthattuk a cégen belüli folyamatok költséghatékonyságát, a PR- és marketing tevékenységeket, valamint a rehabilitációs foglalkoztatást új alapokra helyezhettük.

Az akciótervekben kiemelt szerepet kaptak az alábbiak:

 • a naprakész gazdálkodási – pénzügyi információk biztosításának lehetséges módjai;
 • a belső – külső kommunikáció hatékonyságának javítása;
 • az oktatás – képzés közép- és hosszútávú feladatainak meghatározása;
 • a munkatársainkra vonatkozó motivációs és értékelő rendszerünk fejlesztése;
 • a rehabilitációs szolgáltatásaink magasabb szintre emelése.

Pénzügyi terv – üzleti tervezés

A pénzügyi tervünk elkészítésekor elsősorban arra koncentráltunk, hogy mit várnak el a tulajdonosok a vállalkozás működésétől, milyen pénzügyi eredményt kell a szervezetnek produkálnia.

A pénzügyi nézőpontunkban leggyakrabban előforduló célok főleg a bevételek növelésére, és a költségek csökkentésére irányultak.

Marketing terv

A piackutatás és marketing terv elsősorban a számunkra fontos bérmunka piacok feltérképezésére, a kitörési pontokra, a célzott marketing eszközök alkalmazására koncentrálódott. A terveknek is köszönhetően piaci ismertségünk növekedésével, új partnerek bevonásával 14%-os árbevétel növekedést érünk el a 2010. évre.

HR. fejlesztési terv

Az eddigi tapasztalataink, felméréseink, a jelentkező problémák alapján a humán erőforrás állapotának elemzése, illetve az ezzel kapcsolatos szervezet fejlesztés az alábbi területekre koncentrálódott:

 • munkakör elemzés;
 • munkatársak kompetencia mérése;
 • diszfunkciók megszüntetése, az illeszkedés biztosítása;
 • a szervezeti struktúra elemzése, javaslat a korrekciókra, változtatásokra, átszervezésekre stb.;
 • a vezetői kompetenciák mérése, elemzése;
 • diszfunkciók megszüntetése, az illeszkedés biztosítása;
 • a rehabilitációs tevékenységek átvilágítása, a rehabilitációs folyamatok és az adott munkakörben végzett feladatok, valamint a meglévő készségek-, képességek illeszkedésének vizsgálata, korrekciók;
 • szervezet fejlesztés, integrált foglalkoztatás, foglalkoztatási modellek vizsgálata, akciótervek, operatív- és stratégiai HR. tervek elkészítése.
 • külső – belső kommunikáció fejlesztése;
 • a stratégiai HR. terv részeként a rehabilitációs tervek, szolgáltatások továbbfejlesztése;
 • a képzések rendszerének kialakítása a stratégiai HR. tervbe foglalva;
 • motivációs és értékelő rendszer kialakítása;
 • a szervezeti – működési szabályzat, valamint a vonatkozó szabályzatok felülvizsgálata, illesztése a HR. tervekhez.

Stratégiai terv

Stratégiai tervünk, az akciótervek szintéziseként jelent meg a projekt végén:

 • tisztáztuk céljainkat, ezzel meghatároztuk a tevékenységeink irányvonalát és az elsődleges feladatainkat,
 • hatékonyabbá tettük az erőforrások elosztását és felhasználását,
 • feltártuk a kritikus pontokat, hiányosságokat, korlátozó tényezőket a Príma-Soft működésében,
 • a stratégiai tervezéssel cégünk működése átláthatóbbá, hatékonyabbá vált,
 • növeltük a vezetési, illetve vezetői hatékonyságot,
 • javult a munkatársak motiváltsága, a munkakapcsolatok minősége.

Príma-Soft Kft., Pécs, Hunyadi u. 41.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

D0C853